Procedury

Kiedy umiera ktoś bliski – co robić?

Przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, jak poradzić sobie w różnych okolicznościach, gdy w rodzinie nastąpi zgon. 

Jeżeli zgon nastąpi w domu:

Należy wezwać lekarza (lekarz rodzinny lub pogotowie ratunkowe), który potwierdzi fakt zgonu i wystawi kartę statystyczną zgonu lub kartę informacyjną zgonu.
Następnie prosimy zadzwonić do firmy. Wykonamy toaletę pośmiertną i ubierzemy zmarłego – o ile Państwo nie chcecie lub nie możecie wykonać tych czynności we własnym zakresie – następnie przewieziemy osobę zmarłą do chłodni oraz umówimy się na załatwienie pozostałych spraw dotyczących organizacji pogrzebu. 
Uwaga: pogotowie nie ma prawa kierować do żadnego zakładu pogrzebowego! 

Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu:

Należy odebrać kartę statystyczną zgonu, zgłoszenie zgonu oraz kartę sekcyjną (zwolnienie z sekcji). Następnie należy zgłosić się do firmy pogrzebowej.
Uwaga: szpital nie ma prawa kierować do żadnego zakładu pogrzebowego! 

Jeżeli zgon nastąpi w hospicjum:

W niektórych hospicjach w momencie przyjęcia pacjenta na oddział, to Państwo decydujecie o wyborze firmy pogrzebowej. Przy wyborze naszego zakładu, hospicjum zawiadomi nas o konieczności przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. 

Jeżeli zgon nastąpi w tragicznych okolicznościach:

Często w razie nagłej śmierci lub wypadku, ciało osoby zmarłej zabezpieczone zostaje przez prokuraturę, na której zlecenie dyżurny karawan zabiera je z miejsca zdarzenia.
Również w takim przypadku możecie Państwo zwrócić się do nas, wówczas pomożemy załatwić niezbędne formalności związane z organizacją pogrzebu. 

Udając się do naszego zakładu – prosimy zabrać ze sobą:

  • kartę statystyczną zgonu, która jest podstawą do otrzymania aktu zgonu z USC lub akt zgonu, jeżeli już Państwo byli w USC,
  • dowód osobisty osoby zmarłej, a także współmałżonka w przypadku małżeństwa,
  • legitymację emeryta lub rencisty osoby zmarłej lub współmałżonka, o ile osoba zmarła była na jej utrzymaniu,
  • dowód osobisty osoby, która będzie zajmować się pogrzebem (najlepiej do rozliczeń, gdy jest to najbliższy członek rodziny)
  • NIP osoby zajmującej się pochówkiem
  • jeżeli osoba zmarłą należy ubrać lub wykonać dodatkowe czynności należy zabrać ze sobą komplet rzeczy do ubrania
  • dokumenty cmentarne dotyczące opłacenia grobu (jeżeli Państwo posiadają)

Sprawy finansowe

Korzystając z naszych usług od razu Państwo będziecie znali koszt całego pochówku. Jeżeli zlecą Państwo naszej firmie odbiór z ZUS-u zasiłku pogrzebowego, to natychmiast przy rozliczeniu wypłacimy Państwu różnicę między kosztem pogrzebu a wysokością zasiłku. Za załatwienie tych spraw nie pobieramy żadnej prowizji!

Zakład pogrzebowy C. Rosiński